Våra presentationer om 1500-talspersoner!

Vi håller för närvarande på att jobba med Gustav Vasa och 1500-talet på SO:n.

Vi har då fått välja en valfri känd 1500-talsperson som vi ville göra ett fördjupningsarbete om – och vi har då jobbat i Keynote på våra iPads.

Vi börjar bli klara nu och Johannes lägger ut dem som filmer efterhand som de blir klara.

Titta under fliken SO i menyraden och klicka in på varje elev som finns där, för att kolla de fina presentationerna!