Muntliga redovisningar på engelska

I vårt engelskaarbete på temat USA och Australien lägger vi också till en muntlig del.

Den kan se ut lite olika – det kan vara en kort hälsning från landet man har ”rest till” eller något annat som har koppling till något av länderna.

Här kan ni se en hälsning från Estrid och Linn, från Kangaroo island och en argumenterande lektion från Amelia, som menar på att alla tecknade filmer INTE är Disney-filmer…

Kolla in dem här:

Våra presentationer om 1500-talspersoner!

Vi håller för närvarande på att jobba med Gustav Vasa och 1500-talet på SO:n.

Vi har då fått välja en valfri känd 1500-talsperson som vi ville göra ett fördjupningsarbete om – och vi har då jobbat i Keynote på våra iPads.

Vi börjar bli klara nu och Johannes lägger ut dem som filmer efterhand som de blir klara.

Titta under fliken SO i menyraden och klicka in på varje elev som finns där, för att kolla de fina presentationerna!